Петя Чалъкова

heuristic.solutions_team_anna-sipos_coach_trainer_003.jpgЕвристични решения манифестира философия и опит за организационно и личностно развитие. Стремежът е към цялост в действие.

Казвам се Петя Чалъкова и съм международен обучител и експерт към Център за развитие на човешките ресурси 2014 г., а от 2017 г. съм външен експерт-обучител в Институт за публична администрация. Моята философия за успех е колективният напредък, посредством евристични методи. Това ме насочи през 2008-2011 г. към неформалното учене и неговите разнообразни методики за постигане на индивидуален напредък и развитие на обществото.

Развивам професионалните си умения за общуване и сътрудничество с хора от различни възрастови групи чрез дейността си в множество неправителствени организации. От 2015 г. провеждам лекции със студенти, на теми социално предприемачество, устойчиви модели, гражданско общество, съдържание на културните институции, социален маркетинг и иновативни подходи. От 2012 г. участвам в проекти за планиране и стратегии за нови модели на неформално учене при подрастващите.


ОЩЕ ЗА МЕН
Завършила съм бакалавър „Философия“, както и магистърски степени по „Рекламна комуникация“ и „Социология и философия на езика“. Общуването се превърна в център на моята работа. Там където няма поток на общуване (вербално или невербално) – няма напредък.

Уверена съм, че всеки има своята завладяваща история, но не всеки съзнава, че той самият е и автор на тази история. Когато тази осъзнатост се превърне в действителна част от нашето всекидневие, се случват най-красивите промени в човешката душа и в нашия облик. За мен няма едни и същ процес, готови, разработени модели, схеми за действие, през които можем да преминем, за да „заключим“ личността в тях. Ние се променяме постоянно в потока на нашата действителност. Преминаваме заедно през всяко обучение в неговата неповторимост. По този начин всяка среща се превръща в източник на нови познания и нови възможности за израстване.

През годините и в процеса на работа със стотици хора (включително и деца) съм забелязала, че успехът е комбинация от фактори, определени от контекста на всяка отделна ситуация и нашето състояние на духа в конкретния момент. Считам обаче, че има входен елемент за постигането на дълготрайни резултати, който се превръща във винаги валиден фактор за устойчив успех. Това е постигането на баланс между духа и тялото в симбиоза със заобикалящата ни среда. За да получим желаните резултати, връзката между нашето благосъстояние и природата е наложителна. Затова природозащитните елементи са неразделна част от проектите, на които се отдавам в работата си.

ОПИТ
През годините и благодарение на сътрудничеството с разнообразни екипи, с десетки НПО и фирми, развих познанията си в следните сфери:
• Социално предприемачество и Социален маркетинг
• Творчество и новаторски подходи
• Осъзнатост и Самоорганизация
• Ненасилствена комуникация / Общуване с и Общуване за
• Гъвкавост на мисълта и Критическо мислене
• Стратегическо мислене и Игровост – Систематично решаване на проблеми
• Разпределение на задачите и Партньорство
• Устойчивост и Управление на остатъците
• Междукултурни разбирания и Управление на социалния капитал
• Нови медии и Взимане на решения
• Евристични умения и Учене чрез правене

Ще се радвам да напредваме и да се развиваме заедно!
Учете, докато общувате. Станете част от процеса на нашето колективно израстване.