Евристични Решения е метод, който предлага корпоративни обучения, коучинг и консултиране. Цялост в действие е визията и позицията, от която започваме и довършваме всичко. Нашите програми “дебъгват” вашите таланти, за да постигате повече успехи бързо, качествено и ефективно.

Евристичните решения внасят свежа енергия, подхранват мотивацията, сътрудничеството и растежа, създават апетит за учене и напредване, чрез разкриване на невидими динамики.

Евристични са тези решения, които работят – в даденият момент, в дадената ситуация, с наличните ресурси.

Евристичният подход е насочен към разрешаването на даден проблем, към учене и игровизация, извеждане на заключения, към творчество, предприемчивост, интегритет и опитност.

Евристичните методи ускоряват процеса по постигане на работещо, добро, ново решение. За постигането на евристично решение можем да използваме: вече натрупаните знания и опит, когнитивни асоциации и карти, обратно планиране, стереотипиране, профилиране, проба и грешка, информирана догадка, активиране на различни сетива, интуиция, здравия разум.

Услуги

ОБУЧЕНИЯ

Обученията дават основа за развитието на нови способности чрез структуриран дизайн за създаване на обучителен контекст.

КОУЧИНГ

Коучингът е процес и взаимодействие с цел подобрение, усъвършенстване, обновяване в различните нива на възприятие, способности, нагласи, производителност.

КОНСУЛТИРАНЕ

Консултирането е процес на даване на експертно мнение и съвет, чрез наблюдение, събиране на информация, анализиране, обобщаване и създаване на план за действие.

Евристични решения в числа и факти

Обучения и проекти
150
Коучинг часове
12000
Консултации
360
Въздействие над хора
6500

Препоръки

Коучингът за мен беше нова и напълно непозната материя, която остави трайно добри следи и резултати. С помощта на коучинга осъзнах, че няма добри или лоши решения, или стъпки. Тихомир Георгиев има правилен подход, много опит и умения, които прилага с лекота, и ми помогна да продължа напред щастлив и уверен.

Стефан Йорданов | Собственик на малък бизнес България

Тихомир фасилитира процеса по сформиране на групи по време на Sofia Game Jam 2018. Той с лекота предразположи стотина човека да работят заедно, които никога преди не се бяха срещали, да създадат приятелства и да използват творчеството си.

Велимира Великова | Организатор на събития България

Уверено бих препоръчал Тихомир за направляването на дългосрочни обучителни процеси. Той разполага с разнообразен инструментариум за подпомагане на обучителния процес, успявайки винаги да го пригоди и приспособи към дадения казус.

Норберт Хохщайн | Обучител и коуч Унгария

Тихомир е фокусиран, внимателен и практичен лидер, мениджър на проекти и обучител, както и отличен ментор и коуч. Той прилага много добре своите познания при решаването на предизвикателни проблеми и постигането на резултати.

Евгени Митев | Фондация “Синергиа”, Storytelling.bg България

Тихомир е страхотен професионалист; ориентиран към резултатите, като обръща внимание на хората и детайлите. Негово невероятно преимущество са уменията му като коуч и способността му да се свързва с различни хора и ситуации, което го прави забележителен обучител.

Мая Дария Шкърляк | Обучител и коуч в Обучителен център Синкро Хърватия