All articlesСтатии на български езикКоучингИнструменти

Живот, или оцеляване – цената на отговорността

Няма как да не се съгласим, че в живота има много неща, които не са според очакванията и нуждите ни:
съседите, местната власт, държавното управление, приятелите, колегите, началниците, климатът, времето, температурата и т.н.
И докато трябва да мислим за всичко, и всеки, и да сме гъвкави, съобразителни и да преминем през дебрите на житейските проблеми (лични и професионални) и да постигнем целите си, никой не ни е казвал какво е нормално, какво е мерилото, има ли прав, или крив. И така се случва, че автоматично изграждаме идеи, възприятия, концепции и реакции за хората и нещата – как са, как не са, как трябва да бъдат.
Докато се справяме и “оцеляваме” в центрофугата на житейската самопожертвователност, има ли място за живот и нещо различно от оцеляване?


В следващите редове бихме искали да ви представим модел за поглед над себе си и над събитията, през които преминаваме ежедневно – модел за лична отговорност.


Да кажем, че: събуждаме се, ставаме, правим, каквото правим, излизаме за работа, стигаме, докъдето трябва да стигнем, срещаме множество хора по пътя, вършим, каквото вършим до обяд, и стигаме до следобеда и т.н.

В тази върволица от действия, ситуации, събития, участие и преминаване през пространството ставаме свидетели на множество картини. Често, някоя от тях ни въздейства. Често, много бързо и автоматично реагираме на събитието или картината. Често, без да се замисляме, реакциите ни са без съзнателност, умисъл или полезност – нито за околните, нито за нас самите.

Резултатите:

 • “автопилот” в действията и мислите;
 • обвинения към хора, институции, неща и събития;
 • “въртене” на едни и същи картини, фрази, истории и усещания вътре в нас, както и извинения – към себе си и другите;
 • чакане и надежда, че нещо, или някой, някак ще се оправи…

Този тип поведение не се характеризира, нито с произход, нито с принадлежност. То бива наблюдавано във всички кътчета на света, култури, нива на образованост, социален статус и т.н.
За нуждите на модела, ще наречем това поведение, или позиция, ЖЕРТВА.

Каква е цената, която плаща жертвата?
Каква е цената на това да е на автопилот?
Какво е цената на това да е изпълнена с обвинения, извинения, истории и изчаквателна надежда за някой, или нещо, да се промени?

Отговорите на тези въпроси не са един или два. За всяко действие, мисъл, идея и концепция има цена, която е абстрактна и невеществена. Цена, която плащаме, независимо дали съзнаваме, или не.

Ето няколко примери, които често са цената за това, което мисли и върши жертвата:

 • Време – вместо да вземе решение и да предприеме действие, жертвата протака, изчаква и прахосва времето си, за да постигне достатъчно сигурност, увереност, кураж, подкрепа и т.н. .
 • Уязвимост – защитата на образа на сила и непоклатимост е висока цена, с която се прикрива уязвимостта. Докато играем силни, сме слаби. Когато си позволим да сме уязвими, сме в силата си.
 • Правота – в защитата на образа (жертвата) да е винаги права, тя се бори за правотата си на всяка цена.
 • Щастие – когато човек защитава правотата си, то той се лишава от възможността да приема многообразието в живота и да изпита щастието отвъд собствените си ограничения, очаквания и концепции за него.
 • Увереност – цялата примка в 4-те поведения, които практикува жертвата я извиняват да е неуверена. По-скоро се натрупва увереност в неувереността и беззащитността ѝ.
 • Конспирации – да, висока цена, която всяка жертва плаща с охота, доказвайки как всеки и всичко са против нея – със сигурност е права.
 • Спокойствие – когато нищо не върви, всичко и всеки са срещу нея, тя (жертвата) е гневна, уверена в правотата си и неспокойна. Вместо това има изобилие от перфекционизъм, невротичност, стремеж за контрол.
 • Продуктивност – нима някой би могъл да е ефективен и да има успехи, докато се върти в тази центрофуга?
 • Пристрастеност – о, да, толкова е приятно да сме прави, онеправдани, прецакани и самотни. Ако не бе приятно, как така толкова хора страдат от това?
 • Доверие – вместо него, подозрителност и съмнение.
 • Самостоятелност – да, тя нито знае, нито може, нито нещо зависи от нея.
 • Любов – по-лесно е да е завистлива, гневна, неспокойна, отколкото приемаща, обичаща и безусловно всеотдайна.
 • Свързаност – самотата единствено показва, доказва и потвърждава правотата ѝ.
 • Отговорност – тя никога не е отговорна, а всички останали са безотговорни и виновни.
 • Смелост – тежка цена, с която си купува вина, страхове, самозаблуди, оправдания, отбрана, рационализиране и интелектуализиране на всичко и всеки.
 • Доброта – по-лесно е да сме зли, свити, обърнати навън, критични и пасивно-агресивни.

Случвало ли ти се е да плащаш някоя от тези цени?
Спри за момент и се замисли.
Обърни внимание точно на тези, към които имаш най-силно несъгласие и съпротива. Запиши ги на лист хартия.
Сега, обърни внимание на тези, с които лесно се свързваш. Дори е възможно да са ти забавни. Запиши ги на лист хартия.
Живот ли е това, или оцеляване?


Целта на тази публикация е да създаде разграничение и осъзнатост за мисловни и поведенчески повтарящи се примери, които не ни служат, а ни ограничават. До момента разгледахме позицията на жертвата, а сега ще обърнем внимание на това, което е възможно отвъд нея.

Нека преговорим: събуждаме се, ставаме, правим, каквото правим, излизаме за работа, … вършим, каквото вършим до обяд, и стигаме до следобеда и т.н.
В тази върволица от действия, ситуации, събития … някоя от тях ни въздейства … автоматично реагираме … без да се замисляме … без съзнателност, умисъл или полезност – нито за околните, нито за нас самите.

Какво е решението?
Има ли различен живот от този на жертвата?
Каква е цената за всичко това, което е възможно?

Да, накратко, другото поведение е на човека, който обръща внимание, забелязва (навътре и навън) и работи с това, което се случва (вътре и вън). В четири стъпки процесът изглежда така:

 • Приема реалността (не я отрича);
 • Поема отговорност за нещата, върху които има влияние (притежание);
 • Бурно търси решения;
 • Избира едно и го реализира (повтаря стъпките до постигане на удовлетвореност).

За нуждите на този модел, нека наречем това поведение и вътрешна нагласа поемащ отговорност човек. Като всяко нещо, и това поведение има своя цена. Ето какво плаща поемащият отговорност:

 • Егото – да, то се размива и не е толкова от значение, колкото желанието и нуждата за решение.
 • Невинността – важна цена за това да си признаем, че често имаме своя принос и дял във всичко, което ни се случва.
 • Безпомощност – само отговорният човек може да заплати тази цена, тъй като той знае, че има какво да се направи.
 • Правота – висока цена, която не всеки е готов да заплати и да си признае, че невинаги е прав.
 • Безсилност – отговорният човек е силен и намира енергия в това да се отстоява с грижа и намерение за общо съгласие.
 • Безотговорност – подразбираща се цена, тъй като смирението, съзнателността, силата и естествеността на това да се допускат грешки са ключови у поемащият отговорност.
 • Зависимост и пленничество – сред най-високите цени за отговорния човек, който независим се обръща навътре, забелязва навън, и е свободен да приеме реалността, признае приноса си към нея и да поеме отговорност да разреши проблема.

Имаш ли готовност да платиш тези цени?
Кои са тези, които плащаш най-често?

Спри за момент и се замисли.
Обърни внимание точно на тези, към които имаш най-силна съпротива. Запиши ги на лист хартия.
Сега, обърни внимание на тези, с които лесно се свързваш и знаеш, че притежаваш. Запиши ги на лист хартия.

При поемащия отговорност за собствената си реалност и емоционално състояние човек се наблюдава независимост от правотата. Важно е решението, а не кой е прав и кой не е. Също така се наблюдава засилваща се тенденция към откриване на собствения принос в обстоятелствата, които ни пречат, докато човек съзнава, че има възможност да повлияе. Освен това осъзнаване, то е последвано от действие и не остава само на когнитивно ниво. В дългосрочен план това изгражда поведенческа и психическа гъвкавост и способности за развитие, надграждане, израстване, учене през целия живот, лидерство, цялост, автентичност и предприемчивост.


Запиши консултация, или коучинг сесия.

Сподели коментар или обратна връзка с нас.

Прочети отзивите на нашите клиенти.

Регистрирай се за известия тук.

Открий ни също и в социалните мрежи:
Heuristic Solutions on Facebook
Heuristic Solutions on LinkedIn

heuristic.solutions_logo_horizontal_002.jpg