Тихомир Георгиев

heuristic.solutions_team_tihomir_georgiev_coach_trainer_001.jpgЕвристични решения манифестира философията и опита ми за организационно и личностно развитие. Стремежът е към цялост в действие.

Името ми е Тихомир Георгиев. Имам бакалавърска степен по История, магистърска по Реторика и комуникация, професионална квалификация Психолог. От 2012 г. насам открих няколко нови сфери, които могат да бъдат обединени под шапката на коучинга и личностното развитие . Учих и бях сертифициран като НЛП Практик при Робърт Дилтс в Санта Круз, Калифорния. Сертифициран съм и като Практик по хипноза от БАХХ.
В екипа от външни експерти-обучители на Центъра за развитие на човешките ресурси съм от 2014 г., а също съм част от международна мрежа треньори, коучове и лидери с обща визия за допринасяне към създаването на свят, който работи за всички.
От 2012 г. съм посветен на личностното и организационно развитие. Зад себе си имам десетки обучения, семинари, работилници, и международни проекти. Също така, хиляди коучинг часове и множество участия и консултации.

Оттук надолу прочетете за някои от ключовите концепции, с които работя, и научете кои са моите учители, вдъхновители и ментори.
Или изберете краткият път към екипа и партньорите на Евристични решения.


Вярвам, че пътят към свят, който работи за всички, преминава през ефективно общуване на няколко нива:
– аз и ти;
– аз и вие;
– ние и вие;
– ние и те;
– аз и аз. Това последното е ключово – оттук започва и винаги е в център целостта (интегритетът).

Важно е да отбележа, че вярвам в постигането на организационно развитие и съвършенство като част от личностното развитие на създателите, управляващите и допринасящите в дадената организация. Растежът и развитието на една организация са сбор от личностното развитие на всеки един човек, който е част от нея.

Това може да бъде постигнато чрез целенасочена работа и желание за подобряване, надграждане и съревнование единствено със себе си. Лидерството е надпревара единствено със себе си и способностите, които имаме за общуване, ангажиране, въвличане, повеждане, оказване на подкрепа, поемане на отговорност и риск.

В тази връзка, лидерството е естествено житейско състояние на себеизразяване. То включва активно вземане на участие процеса на “битие и действие” на лидер “на терен”. В целостта си, това е процес на трансформация и житейско израстване. Става дума за онтологичен и феноменологичен обучителен подход на активно себеизразяване и себезаявяване. Тук правя заявка за обучителен преход, който в края си, доставя лидери.

Работим основно с въпроси, а сред ключовите са:
Кой трябва да си, за да си лидер?
Какъв трябва да си, за да си лидер?
Какво е нужно да упражняваш ефективно лидерство?

Евристичните решения съставляват взискателен подход и метод, чрез който обучаемите имат възможност да създадат собствен контекст, в който да бъдат лидери и ефективно да упражняват лидерство като свое естествено себеизразяване.

За сравнение, формалния поглед над лидерството включва:
– теоретично информиране относно него;
– описателно коментиране и разглеждане в 3 л. ед. ч. от скамейката;
– пасивно и пожелателно предписване.


Отправям благодарности на множеството мои учители – от моите родители и роднини, моите стари и нови приятели, включително хората, които съм срещнал веднъж и за кратко и са оставили трайна следа у мен, моите учители и преподаватели в училище и университета.
С благодарности към Кр. Гьори, С. Сараци, М. Фламинг, А. Циамоглу, М. Мейма и всички други мои треньори, ментори, приятели и колеги.

Директно влияние върху развитието, възгледите и методите ми оказват:
Р. Бендлър, Дж. Гриндър, Р. Дилтс, М. Ериксън, У. Ерхард, Дж. Камбъл, П. Гроув, И. Адизес и много други.