Обучения

ОБУЧЕНИЯ

Обученията дават основа за развитието на нови способности чрез структуриран дизайн за създаване на обучителен контекст. Обученията на Евристични Решения са създадени по принципите на ученето чрез преживяване и неформалното образование. Работим на ниво дарби (competences), което се характеризира с три поднива: знания, умения, нагласи. Отдаваме голямо внимание на нагласите, тъй като това е съвременна насока на развитие в сферата на обучението и коучинга. Изследванията показват, че подходящата нагласа е основа за придобиването на знания, умения и майсторство.

 

Тенденциите в развитието на талантите и нуждите на пазара на труда в следващите 15 години говорят за следните ключови умения, които ще бъдат търсени:

  1. лидерство и самостоятелност;
  2. инициативност и предприемчивост;
  3. гъвкавост, креативност и новаторство;
  4. социална и емоционална интелигентност;
  5. комуникация, делегиране и сътрудничество;
  6. критическо мислене насочено към системни решения;
  7. устойчивост и практически умения и учене чрез правене.


 

ЗАЯВИ!