Консултиране

КОНСУЛТИРАНЕ

Консултирането е процес на даване на експертно мнение и съвет, чрез наблюдение, събиране на информация, анализиране, обобщаване и даване на съвет. Различава се от обучението и коучинга по това, че при консултирането активната роля е в консултанта, който предоставя конкретен план, решение или насока. Опитността и професионализма произлизат от натрупани знания, практика и умения, което води до високо ниво на компетентност у консултанта. Това е ограничена във времето дейност и взаимодействие по конкретен казус.
 
Евристични решения предлага експертиза и опитност в сферите на организационна структура, комуникация, култура, уеднаквяване на визия, мисия, ценности и действия в различните нива на организациите.

Докато талантите във Вашата компания работят и създават успехи, понякога се натрупват невидими динамики и “бъгове“, които възпират развитието, или го осуетяват. Ние предлагаме консултантски услуги, които включват коучинг и обучение, за да “дебъгнем сорскода” на комуникацията, работата в екип и лидерството във Вашите отдели. 

СВЪРЖИ СЕ!