Коучинг

КОУЧИНГ

Коучингът е процес и взаимодействие с цел подобрение, усъвършенстване, обновяване в различните нива на възприятие, способности, нагласи, производителност. Той подпомага, както личности, така и екипи и организации. Може да работи на ниво среда, поведение, умения, ценности и вярвания, идентичност или визия. Служи като подход за личностно и професионално развитие като дава възможност за приравняването най-вече на нивата на самоличност и визия в даден контекст. Характерни са ролите на коуч и заявител (клиент или coachee), като вторият може да е повече от един човек – екип, отдел, организация.
 
Характерни при коучингът са, че ефективността, практичността и въздействието са над повече от едно ниво – среда, поведение, способности и т.н. Често се случва заявяването на коучинг услуги по дадена тема, или въпрос, да бъдат повърхностен симптом на нещо по-дълбоко. Заявяването на коучинг услуги предпоставя желание и готовност за откривателство и игра на различни нива.
 
Евристични Решения предлага прост и работещ процес за:

  1. Наблюдение и диагностициране;
  2. Работа на терен и директни интервенции;
  3. Дефиниране на зони за подобрение;
  4. Системен анализ на въздействието.


 

ПОРЪЧАЙ!